1730 Savannah Highway
Charleston, SC 29407
Phone: 843-637-3304